Gebr. E. & W. Valstar B.V. 

      

           Gebr. E.  &  W.  Valstar B.V.  

Onze paprika’s worden verhandeld via de telersvereniging  “OxinGrowers”.                                                                             

Coöperatieve telersvereniging OxinGrowers behartigt de belangen van haar leden en streeft daarbij naar de best mogelijke afzetresultaten per aangesloten teler. Dit wordt gerealiseerd door samenwerkingsvormen te bewerkstelligen tussen leden en afnemers. De kwaliteiten en praktische mogelijkheden van de leden worden afgestemd op de wensen en eisen van afnemers voor een optimale match. OxinGrowers coördineert dit proces en maakt afspraken met de afnemer(s) over onder meer leveringsvoorwaarden en prijs.

De leden van OxinGrowers leveren hun product zoveel mogelijk aan steeds dezelfde afnemer. Hierdoor is het mogelijk korte lijnen in de afstemming van kwaliteit, volume, verpakkingen, logistieke afhandeling en communicatie te houden. Doordat wij volledig kunnen voldoen aan de door hen gestelde kwaliteitseisen op het gebied van certificering, voedselveiligheid, maar ook omdat we specifieke bestellingen kunnen maken, kunnen zij ons product voor een goede prijs verkopen.  Die specifieke bestellingen bestaan bijvoorbeeld uit speciale verpakkingen aan de hand van de wensen/eisen van de eindklant.

Voor ons is dit een prettige manier van verhandelen van ons product. Dit in combinatie met de goede samenwerking met de mensen van OxinGrowers hebben ons doen besluiten om steeds jaarlijks de tussen hen en ons bestaande overeenkomst te verlengen.