Gebr. E. & W. Valstar B.V. 

      

           Gebr. E.  &  W.  Valstar B.V.  
Onze paprika’s worden verhandeld via de telersvereniging “Oxin-Growers”. 

Deze telersvereniging is in januari 2020 onstaan uit de fusie van de coöperaties Best of Four en Van Nature.  

Wij leverden op dat moment via de Telersvereniging Best of Four en zijn meegaan in de nieuwe organisatie Oxin-Growers.

Coöperatieve telersvereniging Oxin-Growers behartigt de belangen van haar leden en streeft daarbij naar de best mogelijke afzetresultaten per aangesloten teler. Dit wordt gerealiseerd door samenwerkingsvormen te bewerkstelligen tussen leden en afnemers. De kwaliteiten en praktische mogelijkheden van de leden worden afgestemd op de wensen en eisen van afnemers voor een optimale match. Oxin-Growers coördineert dit proces en maakt afspraken met de afnemer(s) over onder meer leveringsvoorwaarden en prijs.

De leden van Oxin-Growers leveren hun product zoveel mogelijk aan steeds dezelfde afnemer. Hierdoor is het mogelijk korte lijnen in de afstemming van kwaliteit, volume, verpakkingen, logistieke afhandeling en communicatie te houden. Doordat wij volledig kunnen voldoen aan de door hen gesteld kwaliteitseisen op het gebied van certificering, voedselveiligheid, maar ook omdat we specifieke bestellingen kunnen maken, kunnen zij ons product voor een goede prijs verkopen.  Die specifieke bestellingen bestaan bijvoorbeeld uit speciale verpakkingen aan de hand van de wensen/eisen van de eindklant.

Oxin-Growers hanteert geen collectieve uitbetaalprijzen. De teler wordt individueel uitbetaald naar de financiële opbrengst voor zijn product, zodat hij wordt uitbetaald naar kwaliteit en prestatie.

Voor ons is dit een prettige manier van verhandelen van ons product. Dit in combinatie met de goede samenwerking met de mensen van Oxin-Growers hebben ons doen besluiten om steeds jaarlijks de tussen hen en ons bestaande overeenkomst te verlengen.