Gebr. E. & W. Valstar B.V. 

      

           Gebr. E.  &  W.  Valstar B.V.  Eind 2007 werden de paprika’s geplant in het nieuwe bedrijf en eind februari 2008 werden daar de eerste paprika’s geoogst.

Bij de bouw van dit bedrijf hebben we een aantal bewuste keuzes gemaakt. We hebben geprobeerd een zo functioneel mogelijk bedrijf neer te zetten. Op het vlak van energie, teelt

en arbeid hebben we geprobeerd zoveel mogelijk werkzaamheden te automatiseren. Vanzelfsprekend wordt hierbij altijd rekening gehouden met de milieu- en energieconsequenties.

De moderne kas is voorzien van een formalux scherm om energie te besparen. De kas wordt verwarmd door een ketel of met behulp van de WKK (Warmte Kracht Koppeling). In 2012 hebben we een tweede beweegbaar energiescherm LS10 Ultra geïnstalleerd. Dit scherm laat wat meer vocht door als het eerste scherm. Met dit tweede scherm zijn kunnen we met de WKK nu ook nog meer in onze warmtebehoefte voorzien. Dit resulteert dus in een hogere energie besparing.

De planten, die voorheen altijd in teeltgoten op de grond werden geteeld, werden in de nieuwe kas op heuphoogte geteeld op zgn. hangende teeltgoten. Ook werd de buisrail afstand vergroot naar “hart op hart” 80 cm. Hierdoor hebben we een goede stabiele en veilige omgeving gecreeërd voor het werken op hoogte.

De paprika wordt nog steeds handmatig geoogst door een medewerker. Deze doet de paprika in een oogstwagen die op de buisrail kar in het pad meerijdt. ls de oogstwagen vol is, wordt deze door de medewerker op het betonpad geplaatst. In het betonpad is een inductielijn gefreesd, deze zorgt er voor dat de oogstwagen automatisch naar de schuur rijdt. De oogstwagen wordt op de weegbrug geplaatst en met een lift in de buffer geplaatst en op een later tijstip gesorteerd. Als de sorteermachine aan is met sorteren en een nieuwe oogstkar kan lossen worden de paprika’s direct gelost in de sorteermachine.

De sorteermachine met 23 uitgangen kan op maat, grote, kleur en gewicht sorteren. De machine kan indien gewenst ook ingesteld worden op tellen zodat er een geteld aantal paprika’s van een bepaalde grote of gewicht wordt gesorteerd. Met behulp van deze sorteermachine zijn we in staat om speciale sorteringen snel en vakkundig te maken. De gesorteerde paprika’s worden onder de sorteermachine door richting 3 rollerbanden gestuurd. Op deze rollerband wordt de doos of kist nog voorzien van een sticker met de benodigde verkoopinformatie waaronder een QR code met ons Global Cap certificaat, waarna de paprika’s in een van de drie pallatiseerders worden geplaatst. Deze bundelt de gesorteerde paprika’s per maatsortering.

De pallets met verkoopklaar product worden hierna of rechtstreeks afgehaald door een klant van de afnemer of door ons naar de afnemer gebracht.

Veel van ons product wordt geëxporteerd naar Engeland of Duitsland.